Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 311/TTg-ĐMDN về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty Lương thực miền Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 311/TTg-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 03/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 311/TTg-ĐMDN
V/v bổ sung ngành, nghề kinh doanh của TCT Lương thực miền Nam

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi: Tổng công ty Lương thực miền Nam.

Xét đề nghị của Tổng công ty Lương thực miền Nam (công văn số 135/TCT-TC ngày 23 tháng 01 năm 2008), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư và Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty Lương thực miền Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý bổ sung những ngành, nghề kinh doanh sau cho Tổng công ty Lương thực miền Nam:

Kinh doanh phương tiện vận tải, vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị công nghiệp; vận tải hàng hóa đường bộ, đường thủy; sản xuất kinh doanh nước đá tinh khiết, bánh tráng; chế biến, kinh doanh gia súc, gia cầm; mua bán, bảo dưỡng, bảo trì xe ô tô, xe máy; bán lẻ hàng hóa trong siêu thị, trung tâm thương mại; sản xuất và kinh doanh bao bì; dịch vụ cho thuê văn phòng.

Đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, Tổng công ty thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Chính phủ, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn, Văn Trọng Lý, Website Chính phủ, các Vụ: NN, TH;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b). 16

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 311/TTg-ĐMDN về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty Lương thực miền Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.969
DMCA.com Protection Status

IP: 18.215.159.156