Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3062/VPCP-ĐMDN về việc sáp nhập Trung tâm Công nghệ thông tin vào EVN Telecom để cổ phần hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3062/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 13/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ   
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 3062/VPCP-ĐMDN
V/v sáp nhập EVNiT vào EVN Telecom

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Xét đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (công văn số 191/EVN-HĐQT ngày 21 tháng 4 năm 2009) về việc sáp nhập Trung tâm Công nghệ thông tin vào EVN Telecom để cổ phần hóa, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý sáp nhập Trung tâm Công nghệ thông tin (EVNiT) - đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tập đoàn Điện lực Việt Nam vào Công ty Thông tin viễn thông điện lực (EVN Telecom) trước khi tiến hành cổ phần hóa Công ty này.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Tài chính, Công Thương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, TKBT;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN(3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3062/VPCP-ĐMDN về việc sáp nhập Trung tâm Công nghệ thông tin vào EVN Telecom để cổ phần hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.049
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.22.209