Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3051/LĐTBXH-LĐTL về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 3051/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Hoàng Minh Hào
Ngày ban hành: 27/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 3051/LĐTBXH-LĐTL
V/v hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với các doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 99/LĐTBXH ngày 22/8/2008 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo Nghị định số 167/2007/NĐ-CP và Nghị định số 168/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ thì việc quy định mức lương tối thiểu vùng và các vùng áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Chính phủ.

Hiện nay, theo phân công của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang phối hợp với các Bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn chỉnh phương án để trình Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng đối với các doanh nghiệp, trong đó có việc xem xét, điều chỉnh lại một số địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng cho phù hợp với địa giới hành chính mới của thành phố Hà Nội. Vì vậy, trong thời gian chờ quy định mới của Chính phủ, đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội (mới) tạm thời tiếp tục thực hiện các mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định số 167/2007/NĐ-CP và Nghị định số 168/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ như trước khi hợp nhất với thành phố Hà Nội, trong đó doanh nghiệp trong nước đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tây (cũ), một số xã thuộc huyện Lương Sơn Tỉnh Hòa Bình và huyện Mê Linh thuộc tỉnh Vĩnh Phúc áp dụng không thấp hơn 540.000 đồng/tháng, doanh nghiệp FDI không thấp hơn 800.000 đồng/tháng.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Sở Lao động – Thương binh và Xã hội biết và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ LĐTL (3)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Minh Hào

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3051/LĐTBXH-LĐTL về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.281

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.24.23