Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3008/LĐTBXH-LĐTL về việc đơn giá tiền lương và quĩ tiền lương năm 2008 đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 3008/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Huỳnh Thị Nhân
Ngày ban hành: 25/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
------

Số: 3008/LĐTBXH-LĐTL
V/v đơn giá tiền lương và quĩ tiền lương năm 2008 đối với HĐQT, TGĐ Tập đoàn CN Than-KS VN

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi: Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Trả lời công văn số 1274/CV-HĐQT ngày 04/3/2008 của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 7458/BTC-TCDN ngày 26 tháng 6 năm 2008, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Đơn giá tiền lương năm 2008 theo doanh thu đối với Công ty mẹ - Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam là 28,0 đồng/1000 đồng doanh thu tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2008 là:

- Tổng doanh thu: 26.489.865 triệu đồng;

- Lợi nhuận: 1.705.855 triệu đồng;

- Nộp ngân sách: Theo qui định hiện hành của Nhà nước.

2/ Thực hiện điều chỉnh đơn giá tiền lương khi doanh thu thực hiện cao hơn kế hoạch như sau:

- Doanh thu thực tế thực hiện đạt dưới 120% so với kế hoạch thì đơn giá tiền lương bằng 100% đơn giá gốc;

- Doanh thu thực tế thực hiện cao hơn kế hoạch từ 120% đến dưới 130% thì phần vượt, đơn giá tiền lương tính bằng 80% đơn giá gốc; 

- Doanh thu thực tế thực hiện đạt từ 130% trở lên so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương tính bằng 50% đơn giá gốc;

3/ Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2008 của các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc là 2.530 triệu đồng, được tạm ứng tối đa bằng 80% quỹ tiền lương trên, phần còn lại được thanh toán vào cuối năm theo mức độ hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh được giao.

4/ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ra quyết định theo thẩm quyền giao đơn giá tiền lương năm 2007 đối với các đơn vị thành viên trong khuôn khổ đơn giá tiền lương theo thỏa thuận này, bảo đảm tiền lương, thu nhập hợp lý, gắn với năng suất, chất lượng, hiệu quả thực sự của các đơn vị thành viên và báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi./. 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Huỳnh Thị Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3008/LĐTBXH-LĐTL về việc đơn giá tiền lương và quĩ tiền lương năm 2008 đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.068

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102