Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2987/CT-TTHT về việc kê khai tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý đối với các doanh nghiệp được giảm, gia hạn nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp theo Thông tư số 03/2009/TT-BTC do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2987/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Đình Tấn
Ngày ban hành: 22/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
----------------------

Số: 2987/CT-TTHT
V/v Kê khai tạm nộp thuế TNDN quý đối với các doanh nghiệp được giảm, gia hạn nộp Thuế TNDN theo Thông tư số 03/2009/TT-BTC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2009

 

Kính gởi: Các doanh nghiệp trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh

Ngày 13/01/2009, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 03/2009/TT-BTC hướng dẫn thực hiện giảm, gia hạn nộp thuế TNDN theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Để giúp các doanh nghiệp thuộc đối tượng giảm 30% thuế TNDN và được gia hạn thời hạn nộp thuế TNDN, khi kê khai tạm nộp thuế TNDN quý thể hiện được số thuế TNDN được giảm trên tờ khai mã vạch sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 2.0; Cục Thuế TP hướng dẫn như sau :

Số thuế TNDN được giảm 30% theo quy định tại Thông tư số 03/2009/TT-BTC được kê khai vào chi tiêu thuế TNDN dự kiến miễn giảm cùng với số thuế TNDN được miễn giảm thuế theo quy định của Luật Thuế TNDN (nếu có) quy định tại các tờ khai tạm nộp thuế TNDN quý (đối với doanh nghiệp kê khai tạm nộp thuế TNDN quý sử dụng tờ khai theo mẫu số 01A/TNDN là chỉ tiêu số [18], đối với doanh nghiệp kê khai tạm nộp thuế TNDN quý sử dụng tờ khai theo mẫu số 01B/TNDN là chỉ tiêu số [19]) .

Khi nộp tờ khai thuế TNDN quý cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý, các doanh nghiệp gởi kèm theo Bản phụ lục xác định số thuế TNDN được giảm 30% thuế TNDN và thời hạn nộp thuế được gia hạn theo mẫu biểu ban hành kèm theo văn bản này, để cơ quan thuế nhập số thuế được giảm 30% và thời hạn gia hạn nộp thuế vào hệ thống dữ liệu của cơ quan thuế .

Cục Thuế thông báo đến các doanh nghiệp biết để thực hiện kể từ kỳ kê khai thuế TNDN quý 1 năm 2009 .

 


Nơi Nhận :
- Như trên ;
- TCT (Ban Kê khai )
- Các Phòng thuộc Cục Thuế
- Các CCT Q.H - Lưu (HC, TTHT).

 

 

{ Để thực hiện
{ thống nhất trên
{ địa bàn thành phố

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Tấn

 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo văn bản số 2987/CT-TTHT ngày 22 tháng 04 năm 2009)

XÁC ĐỊNH SỐ THUẾ TNDN ĐƯỢC GIẢM VÀ GIA HAN THEO THÔNG TƯ SỐ 03/2009/TT-BTC
KÈM THEO TỜ KHAI THUẾ TNDN QUÝ:………. NĂM 2009

Tên doanh nghiệp ..............................................................................................................

Mã số thuế:..........................................................................................................................

I/ Số thuế TNDN được giảm 30% :

- Thuế TNDN được giảm theo Nghị quyết CP số 30/2008 = thuế TNDN phải nộp trong kỳ sau khi đã trừ đi số thuế thuế TNDN được miễn giảm theo quy định của Luật (nếu có) x 30% ………………………………………………………………………………..

- Thuế TNDN còn phải nộp trong kỳ = thuế TNDN phải nộp trong kỳ sau khi đã trừ đi số thuế thuế TNDN được miễn giảm theo quy định của Luật (nếu có) x 70%…………

II/ Thời hạn nộp thuế được gia hạn theo Thông tư số 03/2009/TT-BTC : ……………….

 

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2009
NGƯỜI NỘP THUẾ HOẶC
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ )

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2987/CT-TTHT về việc kê khai tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý đối với các doanh nghiệp được giảm, gia hạn nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp theo Thông tư số 03/2009/TT-BTC do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.837
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49