Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2976/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp khi đăng ký lại theo Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2976/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 06/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 2976/TCT-CS
V/v: ưu đãi thuế TNDN khi đăng ký lại theo Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi: Trường Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam.

Tổng cục Thuế nhận được công văn không số ngày 23/05/2008 của Trường Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam hỏi về việc đảm bảo các ưu đãi đầu tư khi Doanh nghiệp đăng ký lại theo Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/09/2006 về việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư thì: “Doanh nghiệp đăng ký lại kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của doanh nghiệp trước khi đăng ký lại”.

Tại điểm 5 Mục II Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 hướng dẫn thi hành luật thuế Thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn: “Cơ sở kinh doanh đang trong thời gian hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp có tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất), chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp theo quy định của pháp luật thì cơ sở kinh doanh mới sau khi có sự thay đổi nêu trên tiếp tục hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đơn vị đang được hưởng cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại, nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư”.

Căn cứ hướng dẫn trên đây thì:

Trường đại học RMIT thực hiện đăng ký lại hoạt động đã được quy định tại Giấy phép đầu tư thì sẽ tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế TNDN quy định tại Giấy phép đầu tư đã được cấp cho thời gian ưu đãi còn lại, nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư.

Đối với thu nhập từ những hoạt động mở rộng thêm kể từ ngày đăng ký lại, Trường đại học RMIT được hưởng ưu đãi về thuế TNDN (nếu đảm bảo các điều kiện về ưu đãi đầu tư theo quy định của Pháp luật về thuế TNDN) và phải hạch toán riêng kết quả hoạt động kinh doanh của phần hoạt động mở rộng này theo hướng dẫn tại Thông tư số 134/2007/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Trường Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT TP Hồ Chí Minh;
- Vụ PC;
- Ban PC; HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2976/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp khi đăng ký lại theo Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.684

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.75.196