Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2925/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 08/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2925/VPCP-ĐMDN
V/v thực hiện kế hoạch sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (công văn số 1730/UBND.ĐT ngày 30 tháng 3 năm 2009) và ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1044/BNN-TL ngày 23 tháng 4 năm 2009) về việc triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chỉ đạo tiếp tục thực hiện chuyển các công ty thủy lợi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên như đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 940/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2007 về phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An giai đoạn 2007 – 2009.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: NN&PTNT, TC;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn, Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, ĐP, TKBT;
- Lưu VT, ĐMDN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2925/VPCP-ĐMDN ngày 08/05/2009 về việc thực hiện kế hoạch sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.055

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.124.74