Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 288/TCT-DNNN của Tổng Cục Thuế về việc miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp khi thay đổi hình thức doanh nghiệp

Số hiệu: 288/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 19/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 288/TCT-DNNN
V/v: Miễn giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty cổ phần GAS PETROLIMEX

 

Trả lời công văn số 1082/PGC-CV-KTTC ngày 14/12/2005 của Công ty cổ phần Gas Petrolimex về việc miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp khi thay đổi hình thức doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.4, Mục 7 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tưs ố 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN quy định: “Cơ sở kinh doanh đang trong thời gian được hưởng ưu đãi về thuế TNDN mà có sự thay đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, sáp nhập thêm cơ sở kinh doanh khác vào theo quy định của pháp luật thì tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp cho khoản thời gian ưu đãi còn lại, nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư”.

Trường hợp của Công ty cổ phần Gas Petrolimex đang được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN theo chính sách ưu đãi cổ phần hóa, có sự thay đổi lại hình thức doanh nghiệp sang mô hình công ty mẹ con (các chi nhánh chuyển thành các Công ty con là công ty TNHH một thành viên có 100% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Gas Petrolimex, toàn bộ lợi nhuận sau thuế của các Công ty con được điều chuyển về Công ty mẹ để phân phối trả cổ tức cho các cổ đông và trích lập các quỹ công ty) thì các công ty mới tiếp tục hưởng ưu đãi về thuế TNDN trong thời gian còn lại.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần Gas Petrolimex biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, HCM, Cần Thơ;
- Lưu: VT, DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 288/TCT-DNNN của Tổng Cục Thuế về việc miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp khi thay đổi hình thức doanh nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.714
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6