Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2852/VPCP-KTN về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết Khu phi thuế quan trong Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2852/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 05/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2852/VPCP-KTN
V/v phê duyệt QHCT Khu phi thuế quan trong Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, TP Hải Phòng

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (văn bản số 19/TTr-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2009); ý kiến của Bộ Xây dựng (công văn số 745/BXD-KTQH ngày 4 tháng 5 năm 2009) về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết Khu phi thuế quan trong Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, thành phố Hải Phòng; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng lập, phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết Khu phi thuế quan trong Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải theo thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải,
- Bộ Xây dựng;
- Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý;
- Cổng TTĐT, Các Vụ: KTTH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2852/VPCP-KTN về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết Khu phi thuế quan trong Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


908
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.90.122