Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2757/VPCP-ĐMDN về việc áp dụng mô hình quản lý cho công ty TNHH một thành viên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2757/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 29/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2757/VPCP-ĐMDN
V/v áp dụng mô hình quản lý cho công ty TNHH một thành viên

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa (Tờ trình số 1339/TTr-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2009) về việc áp dụng mô hình quản lý Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc cho các công ty nhà nước độc lập chuyển đổi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, căn cứ điều kiện cụ thể, bổ nhiệm các chức danh quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà mình làm chủ sở hữu theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật, bảo đảm thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty và điều hành sản xuất kinh doanh.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- TTg, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2757/VPCP-ĐMDN về việc áp dụng mô hình quản lý cho công ty TNHH một thành viên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


894
DMCA.com Protection Status

IP: 54.235.55.253