Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2750/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 12/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2750/TCT-DNK
v/v: xem xét quyết toán thuế của DNTN Phúc Lợi

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2005

Kính gửi:

DNTN Phúc Lợi
Đ/c: số 66, Quốc lộ 1, Phường Cam Lộc, Thị xã Cam Ranh, Khánh Hòa

Trả lời Công văn số 02/05/TT ngày 19/5/2005 của Doanh nghiệp đề nghị xem xét một số vấn đề khi quyết toán thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1.Về việc trích khấu hao TSCĐ:

Tại Điểm 1, Mục III, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN quy định:

“TSCĐ được trích khấu hao vào chi phí hợp lý phải đáp ứng các điều kiện sau:

a.TSCĐ sử dụng vào sản xuất kinh doanh.

b.TSCĐ phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và các giấy tờ hợp pháp khác chứng minh tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của cơ sở kinh doanh.

c.TSCĐ phải được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của cơ sở kinh doanh theo chế độ quản lý và hạch toán kế toán hiện hành.”

DNTN Phúc Lợi có TSCĐ là xe đào, xe múc do chủ doanh nghiệp mua từ trước khi thành lập doanh nghiệp, đã đưa vào sử dụng nhưng không đăng ký quyền sở hữu thì về pháp lý chưa đủ cớ sở hợp pháp để chứng minh tài sản đó thuộc sở hữu của cá nhân chủ DNTN, do đó, TSCĐ là xe đào, xe xúc đó không đủ điều kiện để được trích khấu hao vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế.

Tuy nhiên xét tình hình thực tế các tài sản nêu trên nếu thực tế có phục vụ cho họat động SXKD của doanh nghiệp trong các năm từ 2001 đến 2004, có theo dõi trên sổ sách kế toán, thực hiện trích khấu hao theo quy định và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí; DNTN Phúc Lợi đã liên hệ với cơ quan Công để được hướng dẫn thủ tục đăng ký quyền sở hữu, thực hiện đăng ký quyền sở hữu theo quy định thì cơ quan thuế sẽ xem xét cho Doanh nghiệp được trích khấu hao vào chi phí.

2.Về việc hàng hóa tồn kho của hộ cá thể khi chuyển thành DNTN:

Trường hợp Cơ sở SXKD-VLXD Phúc Lợi do người vợ làm chủ giải thể để thành lập DNTN Phúc Lợi do người chồng làm chủ nhưng không thay đổi hoạt động SXKD mà vẫn giữ ngành nghề, địa điểm như trước đây thì mọi tài sản, vật tư hàng hóa khi chuyển DNTN không phải xuất hóa đơn. Tại thời điểm thành lập DNTN, hộ kinh doanh phải lập bảng kê xác định toàn bộ số tài sản, vật tư, hàng hóa thực tế chuyển cho DNTN để làm căn cứ xác định giá vốn (đối với vật tư hàng hóa), xác định giá trị còn lại được trích khấu hao (đối với tài sản cố định). Khi DNTN bán hàng hóa, vật tư chuyển từ hộ cá thể phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng, nộp thuế GTGT đầu ra theo thuế suất quy định và không được khấu trừ, cũng không bị truy thu thuế khâu lưu thông.

3.Trường hợp mua đất, đá, cát, sỏi của người bán không có hóa đơn:

Tại Điểm 1.3, Mục III, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT quy định về căn cứ để xác định số thuế đầu vào được khấu trừ là: “Đối với hàng hóa là nông, lâm, thuỷ sản chưa qua chế biến, đất, đá, cát, sỏi, phế liệu mua của người bán không có hóa đơn được khấu trừ thuế đầu vào theo tỷ lệ 2% trên giá mua quy định tại Điểm 1.2 Mục này là Bảng kê hàng hóa mua vào (theo mẫu số 04/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này)”.

Căn cứ quy định nêu trên, nếu trong năm 2002 DNTN Phúc Lợi mua mặt hàng đá dăm của hộ tư nhân không có hóa đơn nhưng không lập bảng kê theo quy định ngay tại thời điểm mua hàng thì giá trị số hàng hóa mua vào đó không được chấp nhận là chi phí hợp lệ khi xác định thu nhập chịu thuế. Tuy nhiên, trong năm 2002 khi xuất bán DNTN Phúc Lợi đã kê khai và nộp thuế GTGT đầu ra, thì cơ quan thuế phạt vi phạm hành chính và ấn định chi phí để tính TNCT.

Đề nghị Doanh nghiệp liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- CT. Tỉnh Khánh Hòa
- CCT Cam Ranh
- Lưu VT, DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số: 2750/TCT-DNK ngày 12/08/2005 về xem xét quyết toán thuế của DNTN Phúc Lợi do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.858

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.237.61
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!