Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2732/LĐTBXH-LĐTL về việc mức lương tối thiểu tính đơn giá tiền lương đối với công ty TNHH 1 thành viên Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 2732/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 05/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 2732/LĐTBXH-LĐTL
V/v mức lương tối thiểu tính đơn giá tiền lương đối với công ty TNHH 1 thành viên Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai

Trả lời công văn số 70/CV-XSKT ngày 14/7/2008 của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14/9/2001 của Chính phủ, ngày 11/6/2002 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 09/2002/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về cơ chế quản lý lao động, tiền lương và thu nhập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, theo đó việc xây dựng đơn giá tiền lương đối với Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai trong hai năm 2004 và 2005 thực hiện theo Thông tư số 09/2002/TT-BLĐTBXH nêu trên.

2/ Về áp dụng mức lương tối thiểu năm 2004: theo tiết b, điểm 2.2. khoản 2, mục II Thông tư số 09/2002/TT-BLĐTBXH thì Công ty được chọn mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định để tính đơn giá tiền lương khi bảo đảm đủ 2 điều kiện:

- Tốc độ tăng tiền lương bình quân đầu người phải thấp hơn tốc độ tăng năng suất lao động lao động bình quân đầu người theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 06/2001/TT-BLĐTBXH ngày 29/01/2001 (từ 01/01/2005 được thay thế bởi Thông tư số 09/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005).

- Lợi nhuận bình quân đầu người tính trong 1 hoặc 2 năm kế hoạch (tuỳ thuộc vào việc xây dựng đơn giá tiền lương ổn định cho 1 hoặc 2 năm) không thấp hơn so với lợi nhuận thực hiện bình quân đầu người của các năm trước tương ứng liền kề đã thực hiện.

Theo đó, năm 2004, nếu Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai bảo đảm đủ hai điều kiện trên thì công ty được chọn mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu chung 290.000 đồng/tháng để tính đơn giá tiền lương, không khống chế mức tối đa và không phải áp dụng hệ số điều chỉnh vùng và ngành theo quy định tại Thông tư số 05/2001/TT-BLĐTBXH ngày 29/01/2001.

3/ Về kế hoạch lợi nhuận năm 2005: theo quy định tại tiết b, điểm 2.2, khoản 2, mục II và khoản 1, mục III Thông tư số 09/2002/TT-BLĐTBXH thì:

- Trường hợp đặc biệt, những công ty sản xuất, kinh doanh các loại hàng hoá, dịch vụ trọng yếu mà Nhà nước có quyết định can thiệp hoặc giao nhiệm vụ thực hiện chính sách ổn định thị trường, như: về giá, về điều tiết cung cầu; tăng tỷ lệ khấu hao cao hơn khung quy định so với năm trước liền kề nhằm thu hồi vốn nhanh, đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất, kinh doanh, nên kế hoạch lợi nhuận bình quân đầu người thấp hơn lợi nhuận thực hiện bình quân đầu người năm trước liền kề hoặc bị lỗ thì được loại trừ khi áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương tối thiểu để tính đơn giá tiền lương.

- Đầu quý I hàng năm, Chủ sở hữu hoặc tổ chức được uỷ quyền là đại diện Chủ sở hữu có trách nhiệm phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận để công ty xây dựng đơn giá tiền lương.

Theo đó, năm 2005, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai thực hiện nhiệm vụ mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh dẫn tới tăng chi phí, giảm lợi nhuận kế hoạch thì công ty báo cáo Chủ sở hữu hoặc tổ chức được uỷ quyền là đại diện Chủ sở hữu xem xét, quyết định xử lý đặc cách về điều kiện lợi nhuận bình quân đầu người khi áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm mức lương tối thiểu theo quy định nêu trên.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai biết./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2732/LĐTBXH-LĐTL về việc mức lương tối thiểu tính đơn giá tiền lương đối với công ty TNHH 1 thành viên Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.515

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155