Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2720/TCT-CS về việc trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2720/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 16/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 2720/TCT-CS
V/v: Trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2007

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần XNK thủy sản Miền Trung
(Đ/c: 263 Phan Chu Trinh, TP. Đà Nẵng)

 

Về nội dung kiến nghị của Công ty cổ phần XNK thủy sản Miền trung nêu tại Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp về Thuế năm 2007, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi:

Theo quy định của Luật đấu thầu, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu phải có bản báo cáo tài chính có xác nhận của cơ quan chủ quản hoặc cơ quan thuế địa phương. Tuy nhiên, là công ty cổ phần thì không còn cơ quan chủ quản, còn doanh nghiệp yêu cầu cơ quan thuế xác nhận thì cơ quan thuế trả lời là không thuộc thẩm quyền của cơ quan thuế. Đề nghị lãnh đạo Tổng cục Thuế cho hướng giải quyết.

Trả lời:

Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội khóa XI và Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu không quy định trong hồ sơ dự thầu phải có báo cáo tài chính của đơn vị tham gia đấu thầu có xác nhận của cơ quan chủ quản hoặc cơ quan thuế địa phương.

Trường hợp doanh nghiệp cần có xác nhận từ cơ quan thuế về nghĩa vụ thuế thì kể từ ngày 01/7/2007, doanh nghiệp có quyền yêu cầu cơ quan thuế xác định nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp đến thời điểm cần xác nhận.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần XNK thủy sản Miền Trung biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- CT TP. Đà Nẵng;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TTTĐ, HT, PC, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2720/TCT-CS về việc trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.948
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37