Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2688/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 09/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2688/TCT-DNNN
v/v: thu tiền sử dụng vốn của Công ty DECOIMEX

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời công văn số 1376 CT/TTrl ngày 29/4/2005 của cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc thu tiền sử dụng vốn của Công ty sản xuất - xuất nhập khẩu dịch vụ phát triển nông thôn (DECOIMEX), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Công ty DECOIMEX đã được cơ quan có thẩm quyền (Tổng cục quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp – nay là Cục Tài chính doanh nghiệp duyệt tăng vốn ngân sách. Do đó, công ty có trách nhiệm nộp tiền thu sử dụng vốn vào ngân sách nhà nước.

Trường hợp số vốn được tăng nếu trên thực tế không phải là tài sản của công ty thì công ty phải làm việc với Cục Tài chính doanh nghiệp để hạch toán giảm tài sản trong sổ sách kế toán, khi đó cơ quan thuế mới có căn cứ không thu tiền sử dụng vốn ngân sách nhà nước của Công ty.

Trong thời gian chờ có ý kiến chính thức của cơ quan chức năng, Cục thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vẫn phải đôn đốc đơn vị nộp hết khoản tiền thu sử dụng vốn còn nợ đọng vào ngân sách nhà nước.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu biết và thực hiện

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cty DECOIMEX
- Cục TCDN
- Lưu VT, DNNN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số: 2688/TCT-DNNN ngày 09/08/2005 về việc thu tiền sử dụng vốn của Công ty sản xuất - xuất nhập khẩu dịch vụ phát triển nông thôn (DECOIMEX) do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.691

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.13.203
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!