Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2677/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 09/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2677/TCT-ĐTNN

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi:  Cục thuế thành phố Hà Nội

 

Tổng cục thuế nhận được công văn số 6288 CT/ĐTNN ngày 24/6/2005 của Cục thuế Hà Nội xin chỉ đạo về việc quyết toán thuế đối với Công ty Liên doanh phát triển hữu hạn An Thông Việt Nam (An Thông). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

-Về thủ tục, trình tự thanh lí, giải thể doanh nghiệp: Cục thuế có trách nhiệm hướng dẫn Công ty thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ qui định chi Tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

-Trường hợp xác định Công ty có vi phạm về kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế,… thì xử lí vi phạm hành chính theo quy định tại Thông tư số 41/2004/TT-BTC ngày 18/5/2004 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn hiện hành, đồng thời áp dụng các biện pháp để truy thu đủ số thuế còn thiếu thông qua việc thanh lí tài sản của doanh nghiệp, phong tỏa tài Khoản tại Ngân hàng, trich nộp NDNN…, các biện pháp cưỡng chế thi hành quýêt định xử phạt vi phạm hành chính tại Nghị định số 37/2005/NĐ-CP ngày 18/03/2005 của Chính phủ. Trường hợp có các vi phạm ở mức độ cao hơn như không chấp hành nộp thuế, nộp phạt theo quyết định của cơ quan thuế hoặc thanh lí tài sản để rút vốn không xử lí nợ theo trình tự pháp luật,… thì cơ quan thuế phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan (cơ quan công an, Viện kiểm sát) lập hồ sơ để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, yêu cầu báo cáo về Tổng cục Thuế để xem xét giải quyết.

 

Nơi nhận:  
- Như trên  
- Bộ KHĐT
- UBND TP Hà Nội
- Sở KHĐT TP Hà Nội
- Lưu VT, ĐTNN (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2677/TCT-ĐTNN ngày 09/08/2005 về việc quyết toán thuế do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.435

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!