Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2471/TCHQ-GSQL về việc thanh khoản miễn thuế đối với hàng miễn thuế dùng làm mẫu để kiểm tra chất lượng theo quy định do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2471/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 06/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2471/TCHQ-GSQL
V/v thanh khoản miễn thuế đối với hàng miễn thuế dùng làm mẫu để kiểm tra chất lượng theo quy định

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính về việc thanh khoản miễn thuế đối với hàng miễn thuế dùng làm mẫu để kiểm tra chất lượng theo quy định, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

Đối với những mặt hàng nhập khẩu để kinh doanh bán hàng miễn thuế phải kiểm tra chất lượng theo qui định của pháp luật thì doanh nghiệp bắt buộc phải gửi cơ quan chức năng kiểm tra chất lượng một số lượng hàng (số lượng nhỏ) dùng làm mẫu để kiểm tra chất lượng. Như vậy, số hàng này về bản chất doanh nghiệp không kinh doanh để bán miễn thuế cho đối tượng được phép mua hàng miễn thuế.

Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thanh khoản miễn thuế đối với số hàng dùng làm mẫu để kiểm tra chất lượng theo qui định về kiểm tra chất lượng đối với mặt hàng nhập khẩu cho doanh nghiệp kinh doanh bán hàng miễn thuế.

Quá trình thực hiện, có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố báo cáo kịp thời Tổng cục Hải quan để có chỉ đạo./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2471/TCHQ-GSQL về việc thanh khoản miễn thuế đối với hàng miễn thuế dùng làm mẫu để kiểm tra chất lượng theo quy định do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


843
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118