Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2399/VPCP-KTN về việc đầu tư Dự án Nhà máy liên hợp gang thép tại Khu công nghiệp Trung Hà, tỉnh Phú Thọ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2399/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 15/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ   
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2399/VPCP-KTN
V/v: đầu tư Dự án Nhà máy liên hợp gang thép tại Khu công nghiệp Trung Hà, tỉnh Phú Thọ

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ;
- Các Bộ: Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ (tờ trình số 2662/TTr-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2008, các công văn số 3413/UBND-TM ngày 26 tháng 11 năm 2008, số 359/UBND-TM ngày 24 tháng 02 năm 2009 và số 845/UBND-TH1 ngày 8 tháng 4 năm 2009), ý kiến của các Bộ: Công Thương (công văn số 9946/BCT-CNNg ngày 17 tháng 10 năm 2008), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7642/BKH-KCN&KCX ngày 21 tháng 10 năm 2008), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 4214/BTNMT-KH ngày 24 tháng 10 năm 2008) về việc đầu tư Dự án Nhà máy liên hợp gang thép 500.000 tấn/năm tại Khu công nghiệp Trung Hà, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương chỉ đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Lợi tiếp thu ý kiến các Bộ, ngành tại các công văn nêu trên để lập Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy liên hợp gang thép công suất 500.000 tấn/năm tại Khu Công nghiệp Trung Hà, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

2. Việc bổ sung Dự án vào Quy hoạch phát triển ngành Thép Việt Nam giai đoạn 2007- 2015, có xét đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 145/2007/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007 sẽ được xem xét sau khi có dự án đầu tư bảo đảm khả thi và đạt hiệu quả cao.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Lợi;
- VPCP: BTCN, các PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2399/VPCP-KTN về việc đầu tư Dự án Nhà máy liên hợp gang thép tại Khu công nghiệp Trung Hà, tỉnh Phú Thọ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.019
DMCA.com Protection Status

IP: 54.236.180.104