Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2310/VPCP-KTTH về thành lập khu kinh tế do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2310/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 03/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2310/VPCP-KTTH
V/v thành lập khu kinh tế

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Nghệ An, Phú Yên, Khánh Hòa, Quảng Bình, Quảng Ninh;
- Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1935/BKH-TĐ&CSĐT ngày 23 tháng 3 năm 2007, đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tại văn bản số 577/UBND ngày 17 tháng 4 năm 2007, ý kiến của Ban Thường vụ tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa tại văn bản số 334-CV/TU ngày 4 tháng 4 năm 2007, ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại thư gửi Thủ tướng Chính phủ đề ngày 27 tháng 3 năm 2007, đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam tại văn bản số 929/CV-CNT-KHĐT ngày 4 tháng 12 năm 2006 về việc thành lập và chính sách đối với Khu kinh tế, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc Ủy ban nhân dân các tỉnh Quảng Bình, Phú Yên lập quy hoạch các Khu kinh tế Hòn La và Nam Phú Yên, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Vân Phong;

b) Trước ngày 15 tháng 5 năm 2007, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp với các cơ quan liên quan về việc thành lập Khu kinh tế Hải Hà tỉnh Quảng Ninh, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ quyết định;

c) Báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định về việc thành lập Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Ban TV tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: CN, ĐP; Website CP;
- Lưu: VT, KTTH (3). 26

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2310/VPCP-KTTH về thành lập khu kinh tế do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.868

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251