Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2264/BXD-KTQH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Ngọc Chính
Ngày ban hành: 10/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2264/BXD-KTQH
V/v: hướng dẫn xây dựng kho, trạm nhiên liệu trong nội bộ doanh nghiệp KCN phục vụ sản xuất

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2008

 

Kính gửi: Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Định

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 443/BQL-QHĐT ngày 20/10/2008 của Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Định (BQL) về việc xây dựng các kho trạm nhiên liệu trong nội bộ doanh nghiệp KCN phục vụ sản xuất; sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1/ Đối với các KCN đã có quy hoạch chi tiết được phê duyệt, các doanh nghiệp khi thuê đất xây dựng nhà máy, tuỳ theo đặc thù của công nghệ, có thể xây dựng các khu vực dự trữ nhiên liệu trong khuôn viên các nhà máy nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất.

2/ Tuy nhiên, việc xây dựng các khu vực dự trữ nhiên liệu này cần tuân thủ các quy định hiện hành về phòng chống cháy nổ và chỉ phục vụ nhu cầu về nhiên liệu của riêng doanh nghiệp. Hồ sơ thiết kế các công trình kho này phải được cơ quan thẩm quyền thẩm định trước khi cấp phép xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban Quản lý các KCN Bình Định nghiên cứu triển khai thực hiện.

 


Nơi nhận:
 Như trên
 Lưu VP, Vụ KTQH

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2264/BXD-KTQH ngày 10/11/2008 về việc hướng dẫn xây dựng kho, trạm nhiên liệu trong nội bộ doanh nghiệp khu công nghiệp phục vụ sản xuất do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.068
s231

DMCA.com Protection Status
IP: 3.223.3.251