Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2212/TCT-DNNN của Tổng Cục Thuế về việc xử lý xóa nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước cho các doanh nghiệp chuyển đổi hình thức

Số hiệu: 2212/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 21/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2212/TCT-DNNN
V/v: Xử lý xóa nợ thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Sơn La

Trả lời công văn số 187 CT/QLDN ngày 13/3/2006 của Cục thuế tỉnh Sơn La về việc xử lý xóa nợ thuế và các Khoản phải nộp ngân sách nhà nước cho các doanh nghiệp chuyển đổi hình thức, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 1 - Mục IV – Phần B – Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 172/2001/QĐ-TTg ngày 5/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xóa nợ thuế và các Khoản phải nộp ngân sách nhà nước đối với những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có khó khăn do nguyên nhân khách quan thì đối tượng được xem xét xử lý xóa nợ thuế và các Khoản phải nộp ngân sách nhà nước bao gồm các doanh nghiệp nhà nước thuộc diện giao, bán, chuyển sang Công ty cổ phần và sáp nhập vào doanh nghiệp nhà nước khác. Trường hợp các lâm trường quốc doanh chuyển đổi thành Ban quản lý dự án rừng và doanh nghiệp nhà nước chuyển thành Công ty TNHH một thành viên không thuộc đối tượng được xử lý nợ thuế theo quy định trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Sơn La biết và đôn đốc các đơn vị thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2212/TCT-DNNN của Tổng Cục Thuế về việc xử lý xóa nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước cho các doanh nghiệp chuyển đổi hình thức

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.310

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5