Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2206/UB-NC về việc tổ chức thực hiện nghị định 27/HĐBT ngày 09-3-88 của Hội đồng Bộ trưởng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2206/UB-NC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Vĩnh Nghiệp
Ngày ban hành: 21/06/1988 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2206/UB-NC
Về việc tổ chức thực hiện nghị định 27/HĐBT ngày 09-3-88 của Hội đồng Bộ trưởng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 1988

 

Kính gởi :

- Các sở, ban ngành thành phố.
- UBND quận, huyện.

 

Trong khi chờ đợi các ngành Trung ương hướng dẫn thực hiện chánh sách đối với kinh tế tư doanh, cá thể được ban hành kèm theo nghị định 27/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng., Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố phân công các ngành thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức thực hiện như sau :

1. Giao cho Sở Công nghiệp nghiên cứu xây dựng văn bản hướng dẫn các ngành, các cấp và nhân dân thực hiện nghị định 27/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng, trình Ủy ban nhân dân thành phố duyệt ban hành trong tháng 7-1988.

2. Ủy ban nhân dân các quận, huyện xét cấp đăng ký kinh doanh cho các hộ tiểu công nghiệp và hộ cá thể của đại phương. Đối với những tư nhân có yêu cầu lập xí nghiệp hoặc công ty tư nhân, ủy ban nhân dân quận, huyện hướng dẫn họ xây dựng đề án kinh tế kỹ thuật phù hợp các quy định tại nghị định 27/HĐBT. Sau đó gởi đề án trên lên Ủy ban nhân dân thành phố đồng thời cho Sở Quản lý ngành (Sở Công nghiệp hoặc Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải… tùy mặt hàng sản xuất của đề án).

3. Các Sở quản lý ngành, tùy theo chức năng của mình, có trách nhiệm tiếp nhận, nghiên cứu đề án, trao đổi với các Sở ban ngành và chính quyền địa phương có liên quan, đề xuất ý kiến trình Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố duyệt.

4. Sau khi đề án được Ủy ban nhân dân thành phố duyệt, Ban tổ chức chính quyền thành phố có trách nhiệm xây dựng văn bản pháp quy cho phép các xí nghiệp tư nhân được thành lập và hoạt động hợp pháp tại thành phố Hồ Chí Minh, trình Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố ký ban hành.

Căn cứ vào thông báo này, Sở Công nghiệp, các Sở ban ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có gì khó khăn, trở ngại cần kịp thời báo cáo để Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố xem xét giải quyết.

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Vĩnh Nghiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2206/UB-NC về việc tổ chức thực hiện nghị định 27/HĐBT ngày 09-3-88 của Hội đồng Bộ trưởng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.794

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109