Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2088/VPCP-ĐMDN ngày 29/04/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc thí điểm Hội đồng quản trị ký hợp đồng với Tổng giám đốc

Số hiệu: 2088/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Minh Thông
Ngày ban hành: 29/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2088/VPCP-ĐMDN
V/v Thí điểm Hội đồng quản trị ký hợp đồng với Tổng giám đốc

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi:

 - Bộ Giao thông vận tải,
 - Bộ Công nghiệp,
 - Bộ Xây dựng,
 - Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam,
 - Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam.

 

Nhằm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04/2002/CT-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2002 và Chỉ thị số 01/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2003 về việc tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là vấn đề Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

1/ Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam, Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam trong tháng 6 năm 2004 trình Thủ tướng Chính phủ Đề án thí điểm Hội đồng quản trị ký hợp đồng với Tổng giám đốc như quy định trong Chỉ thị 01/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2/ Giao Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Bộ Xây dựng lựa chọn từ 1 đến 2 Tổng công ty có đủ điểu kiện, xây dựng đề án thí điểm Hội đồng quản trị ký hợp đồng với Tổng giám đốc trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, Tổng công ty biết, thực hiện./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Minh Thông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2088/VPCP-ĐMDN ngày 29/04/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc thí điểm Hội đồng quản trị ký hợp đồng với Tổng giám đốc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.971
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33