Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2009/VPCP-ĐMDN về việc cơ cấu tài chính để chuyển đổi các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Cà phê do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2009/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 28/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2009/VPCP-ĐMDN
V/v cơ cấu tài chính để chuyển đổi các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Cà phê

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Văn phòng Chính phủ nhận được công văn số 202 TCT-HĐQT/TT ngày 20 tháng 3 năm 2008 của Tổng công ty Cà phê Việt Nam (kèm theo Biên bản làm việc giữa Tổng công ty Cà phê Việt Nam và Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính) về việc cơ cấu tài chính để chuyển đổi các doanh nghiệp cà phê thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, hướng dẫn và chỉ đạo Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp, Tổng công ty Cà phê Việt Nam triển khai theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, trường hợp vượt quá thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: NN&PTNT, KH&ĐT;
- Ban CĐĐM&PTDN;
- Tổng công ty Cà phê VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, TH, NN, Website CP;
- Lưu: VT, ĐMDN (3). 22

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2009/VPCP-ĐMDN về việc cơ cấu tài chính để chuyển đổi các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Cà phê do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.010
DMCA.com Protection Status

IP: 3.83.192.109