Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1938/TTg-ĐMDN công tác sắp xếp, đổi mới, tái cấu trúc các đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và kế hoạch thực hiện 2010 - 2011 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1938/TTg-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 22/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1938/TTg-ĐMDN
V/v công tác sắp xếp, đổi mới, tái cấu trúc các đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và kế hoạch thực hiện 2010 - 2011

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Xét báo cáo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (các văn bản: số 2023/BC-DKVN ngày 20 tháng 8 năm 2010 và số 2574/DKVN-HĐTV ngày 14 tháng 10 năm 2010); ý kiến các Bộ: Công thương (công văn số 9285/BCT-TCCB ngày 15 tháng 9 năm 2010), Tài chính (công văn số 12621/BTC-TCDN ngày 16 tháng 9 năm 2010), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6653/BKH-PTDN ngày 21 tháng 9 năm 2010) về tình hình thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới, tái cấu trúc các đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và kế hoạch thực hiện trong năm 2010 - 2011, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý kế hoạch sắp xếp, đổi mới, tái cấu trúc các đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong năm 2010 - 2011 như đề nghị của Tập đoàn tại các văn bản nêu trên.

2. Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam:

- Khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc chuyển đổi Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên như Hiệp định đã được hai Chính phủ Việt Nam và Liên Bang Nga ký kết.

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ các phương án cụ thể: tái cấu trúc, tổ chức lại Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí; thành lập các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thăm dò Khai thác Dầu khí trong nước và nước ngoài; giảm tỷ lệ vốn Tập đoàn nắm giữ tại Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí xuống dưới 50% vốn điều lệ của Tổng công ty và Tập đoàn nắm giữ quyền chi phối khác đối với Tổng công ty này; tái cấu trúc toàn diện Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam; đầu tư thành lập mới, tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu của công ty con do Tập đoàn nắm giữ 100% vốn điều lệ; Tập đoàn góp vốn đầu tư vào công ty khác; hình thành Tổng công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí trực thuộc Tập đoàn.

- Chỉ đạo chuyển các đơn vị trực thuộc và đơn vị thành viên do Tổng công ty Dầu Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần theo đúng quy định về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. Sớm sắp xếp, thu gọn đầu mối đối với các đơn vị kinh doanh xăng dầu hiện Tập đoàn đang trực tiếp nắm giữ vốn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Công thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - TBXH;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, TKBT, KTTH, KTN; - Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1938/TTg-ĐMDN công tác sắp xếp, đổi mới, tái cấu trúc các đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và kế hoạch thực hiện 2010 - 2011 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.041

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.76.39