Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 18001/BTC-TCT xác nhận nghĩa vụ tài chính của Công ty Thuỷ điện Hoà Bình do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 18001/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 22/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 18001/BTC-TCT
V/v xác nhận nghĩa vụ tài chính của Công ty Thuỷ điện Hoà Bình

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2009

 

Kính gửi: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Trả lời công văn số 3187/EVN-TCKT ngày 27/7/2009 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc tiền thuê đất đối với Công ty thuỷ điện Hoà Bình, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 1 Điều 37 Luật Đất đai năm 2003 về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển Mục đích sử dụng đất đã quy định:

"Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển Mục đích sử dụng đất đối với tổ chức; giao đất đối với cơ sở tôn giáo; giao đất, cho thuê đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài; cho thuê đất đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài";

- Tại Điều 32 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai quy định:

"Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất quy định tại Điều 37 của Luật Đất đai là cơ quan có thẩm quyền quyết định Điều chỉnh đối với trường hợp người sử dụng đất đã có quyết định giao đất, cho thuê đất trước ngày Luật Đất đai có hiệu lực thi hành (ngày 01 tháng 7 năm 2004)".

- Tại Khoản 4 Điều 13 và Khoản 1 Điều 24 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

"Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định này chỉ được thực hiện trực tiếp với đối tượng được thuê và tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp".

"Điều 24. Bộ Tài chính có trách nhiệm

Hướng dẫn việc tính và nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước; hướng dẫn thủ tục, hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước".

Căn cứ các quy định trên, việc xem xét giải quyết miễn giảm tiền thuê đất chỉ áp dụng đối với các đơn vị được nhà nước cho thuê đất; trường hợp Công ty Thuỷ điện Hoà Bình đã được UBND tỉnh Hoà Bình giao đất không thu tiền sử dụng đất trước ngày Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành thì nay phải chuyển sang giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất. Việc xác định Công ty Thuỷ điện Hoà Bình thuộc đối tượng thuê đất hay giao đất thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Hoà Bình.

Do vậy, đề nghị Tập đoàn Điện lực liên hệ với UBND tỉnh Hoà Bình để có quyết định cụ thể. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng được thực hiện xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Trường hợp UBND tỉnh Hoà Bình quyết định chuyển sang hình thức thuê đất đối với Công ty thuỷ điện Hoà Bình thì việc miễn giảm tiền thuê đất được thực hiện theo Điều 14, Điều 15 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Bộ Tài chính trả lời để Tập đoàn Điện lực được biết./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 18001/BTC-TCT xác nhận nghĩa vụ tài chính của Công ty Thuỷ điện Hoà Bình do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.797
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.239.56