Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1708/VPCP-ĐMDN về Tổng công ty Bưu chính Việt Nam góp thêm vốn vào Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1708/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 17/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1708/VPCP-ĐMDN
V/v TCT Bưu chính VN góp thêm vốn vào CTCP Bảo hiểm Bưu điện

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Xét đề nghị của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Tờ trình số 26/VNPT-HĐQT-ĐTQLV ngày 12 tháng 02 năm 2010 và ý kiến của các Bộ: Tài chính (công văn số 2981/BTC-TCDN ngày 12 tháng 3 năm 2010), Thông tin và Truyền thông (công văn số 622/BTTTT-KHTC ngày 05 tháng 3 năm 2010) về việc Tổng công ty Bưu chính Việt Nam góp thêm vốn vào Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý Tổng công ty Bưu chính Việt Nam góp thêm vốn vào Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện theo kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty và thực hiện việc điều chỉnh lại mức đầu tư theo quy định hiện hành như đề nghị của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Tờ trình nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg;
- Các Bộ: TT&TT, TC;
- NHNN VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1708/VPCP-ĐMDN về Tổng công ty Bưu chính Việt Nam góp thêm vốn vào Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.085
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0