Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 17/BXD-QLN về ngành nghề kinh doanh bất động sản của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 17/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 29/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 17/BXD-QLN
V/v ngành nghề kinh doanh bất động sản của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1207/SKHĐT-ĐKĐT ngày 22/02/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh về việc mở rộng ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh đã được Bộ Tài chính cấp giấy phép thành lập và hoạt động số 27GP/KDBH ngày 08/09/2004, trong đó cho phép Tổng Công ty được hoạt động đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Căn cứ các quy định tại Điều 4, Điều 9, Điều 10 và Điều 18 Luật Kinh doanh bất động sản, Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh được phép thực hiện đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để kinh doanh, bao gồm cả hoạt động đầu tư và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, kinh doanh nhà ở, cho thuê nhà xưởng, văn phòng, kho bãi.

Tuy nhiên, đề nghị Quý Sở căn cứ vào các quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan để xem Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp do Bộ Tài chính cấp đã được coi là giấy đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp không. Nếu được, thì khi doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bất động sản không phải thực hiện lại việc đăng ký kinh doanh đối với ngành nghề này.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng thông báo để Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 17/BXD-QLN về ngành nghề kinh doanh bất động sản của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.590

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49