Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1692/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc xét ưu đãi thuế TNDN đối với cơ sở sản xuất hoạt động trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Số hiệu: 1692/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 11/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1692/TCT-DNK
V/v: Ưu đãi miễn, giảm thuế đối với cơ sở sản xuất hoạt động trong khu công nghiệp

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 347/CT-TTHT ngày 8/3/2006 của Cục thuế hỏi về việc xét ưu đãi thuế TNDN đối với cơ sở sản xuất hoạt động trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về ưu đãi thuế TNDN đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện tại khu công nghiệp theo quy định tại Thông tư số 88/2004/TT-BTC.

Theo quy định Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN thì: Cơ sở sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện tại khu công nghiệp được áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi và được miễn, giảm thuế TNDN.

Tại Điều 2 Quy chế Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất, Khu Công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 04 năm 1997 của Chính phủ quy định: "Khu công nghiệp là khu tập trung các doanh nghiệp KCN (doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trong khu công nghiệp) chuyên sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện các dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, có ranh giới địa lý xác định, không có dân cư sinh sống; do Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, trong khu công nghiệp có thể có doanh nghiệp chế xuất".

Căn cứ quy định nêu trên, chỉ những trường hợp Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện trong các khu công nghiệp thành lập theo quyết định của Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ thì được ưu đãi về thuế TNDN theo diện cơ sở hoạt động trong khu công nghiệp quy định tại Thông tư số 88/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Về ưu đãi thuế đối với Công ty TNHH Tân Phú Hòa.

Theo quy định tại Điểm 6, Điều 1 Nghị định số 152/2004/NĐ-CP ngày 06/8/2004 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN thì: Cơ sở kinh doanh đầu tư sản xuất, chế biến, dịch vụ công nghệ cao trong khu công nghiệp nhỏ và vừa, cụm công nghiệp thuộc danh Mục A ngành nghề, lĩnh vực được ưu đãi đầu tư.

Căn cứ quy định nêu trên, Công ty TNHH Tân Phú Hòa mới thành lập có dự án đầu tư thực hiện trong cụm công nghiệp thì được ưu đãi về thuế TNDN theo điều kiện danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư, không được coi như cơ sở mới thành lập trong khu công nghiệp do Chính phủ thành lập.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1692/TCT-DNK ngày 11/05/2006 của Tổng cục Thuế về việc xét ưu đãi thuế TNDN đối với cơ sở sản xuất hoạt động trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.035

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.132.225
server250