Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1666/TTg-KGVX về việc vận dụng xếp lương công ty nhà nước hạng đặc biệt đối với Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1666/TTg-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 06/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1666/TTg-KGVX
V/v Vận dụng xếp lương công ty nhà nước hạng đặc biệt đối với Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương.

 

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại công văn số 2509/LĐTBXH-LĐTL ngày 17 tháng 7 năm 2008 về việc vận dụng xếp công ty nhà nước hạng đặc biệt đối với Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép vận dụng xếp lương theo công ty nhà nước hạng đặc biệt đối với Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp trực thuộc Bộ Công Thương.

2. Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương hướng dẫn cụ thể; đồng thời nghiên cứu sửa đổi những bất hợp lý trong hệ thống thang lương, bảng lương các công ty nhà nước.

3. Bộ Công Thương tiếp tục chỉ đạo thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp theo đúng tiến độ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Phạm Viết Muôn;
- TTĐT; các Vụ: KTN, KTTH, ĐMDN, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1666/TTg-KGVX về việc vận dụng xếp lương công ty nhà nước hạng đặc biệt đối với Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.885
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168