Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1633/TCT-CS về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp cho các công ty nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1633/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 25/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số:1633/TCT-CS
V/v: thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho các công ty nước ngoài

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2008

 

Kính gửi:

Công ty EF Language Colleges Ltd
(236 Điện Biên Phủ, P7, Q3, TP HCM)

 

Trả lời công văn số 021207/EF ngày 03/12/2007 của Công ty EF Language Colleges Ltd (Công ty EF) về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho các công ty nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.2, Mục II, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế Giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn thuế suất 0% áp dụng đối với dịch vụ xuất khẩu như sau:

“Dịch vụ xuất khẩu là dịch vụ được cung cấp trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và được tiêu dùng ngoài Việt Nam nếu có đủ điều kiện: cơ sở cung cấp dịch vụ phải có hợp đồng ký với người mua ở nước ngoài theo quy định của Luật Thương mại; người mua nước ngoài thanh toán tiền dịch vụ cho cơ sở cung cấp dịch vụ tại Việt Nam”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty EF ký hợp đồng với các công ty tổ chức du học ở nước ngoài về việc tổ chức các khoá học ngoại ngữ kết hợp với du lịch cho các học viên Việt Nam, theo đó, Công ty EF thực hiện quảng bá các chương trình học ngoại ngữ với các học viên Việt Nam, nhận hồ sơ đăng ký du học, chuyển hồ sơ, gửi thông báo chấp nhận hồ sơ tới các sinh viên, thu hộ học phí cho các công ty tổ chức du học ở nước ngoài; người mua dịch vụ là các công ty tổ chức du học ở nước ngoài thanh toán tiền cung cấp dịch vụ cho Công ty EF bằng chuyển khoản qua ngân hàng thì dịch vụ mà Công ty EF đang thực hiện ở trên đáp ứng các điều kiện về dịch vụ xuất khẩu, áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0%.

Trường hợp các dịch vụ do Công ty EF thực hiện được tiêu dùng tại Việt Nam thì không áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty EF được biết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Thuế TP HCM;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1633/TCT-CS về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp cho các công ty nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.144
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235