Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1603/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chuyển lỗ

Số hiệu: 1603/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 25/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1603/TCT-PCCS
V/v: Chuyển lỗ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế Thành Phố Hà Nội

 

Trả lời công văn số 3209/CT-ĐTNN ngày 16/3/2007 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc chuyển lỗ của Công ty liên doanh Hào Hoa, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 4.d công văn số 11684/BTC-TCT ngày 16/9/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN có hướng dẫn: Đối với các doanh nghiệp có vốn ĐTNN có phát sinh các khoản chuyển lỗ trước năm từ 2003, nhưng chưa quá thời hạn 5 năm, doanh nghiệp tiếp tục được chuyển lỗ theo kế hoạch đã đăng ký; trường hợp số lỗ chưa đăng ký chuyển lỗ nhưng vẫn đang trong thời hạn được chuyển lỗ thì doanh nghiệp được đăng ký chuyển lỗ vào các năm còn lại theo hướng dẫn tại điểm này.

Công ty liên doanh Hào Hoa được UBND thành phố Hà Nội ra quyết định (số 5751/QĐ-UB ngày 21/8/2002) chấm dứt hoạt động. Tuy nhiên, do không thành lập được Ban thanh lý nên Công ty vẫn tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh cho đến ngày 30/6/2006 (sau khi có quyết định số 4085/UBND-KH&ĐT ngày 12/9/2006 của UBND thành phố Hà Nội). Như vậy, Công ty liên doanh Hào Hoa vẫn có đủ tư cách pháp nhân và phải thực hiện đầy đủ quyền lợi, nghĩa vụ của doanh nghiệp cho đến khi chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh.

Căn cứ theo hướng dẫn trên thì Công ty liên doanh Hào Hoa được chuyển số lỗ phát sinh của 5 tháng cuối năm 2002 (từ tháng 8 đến tháng 12) và của năm 2003 sang năm 2006 (theo đề nghị tại các công văn ngày 28/11/2006 và ngày 12/1/2007 của Công ty).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1603/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chuyển lỗ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.497
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49