Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1435 TCT/NV7 ngày 03/04/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về chính sách thu liên quan đến đất đai

Số hiệu: 1435TCT/NV7 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 03/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1435 TCT/NV7
V/v: C/s thu liên quan đến đất đai

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Dương

 

Trả lời công văn số 460/CT-NVT ngày 27/02/2002 của Cục thuế tỉnh Bình Dương hỏi về vướng mắc trong việc thực hiện chính sách thuế chuyển quyền sử dụng đất (CQSDĐ), thuế GTGT; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Theo khoản 5, Điều 8 Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 8/6/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế CQSDĐ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế CQSDĐ quy định việc miễn thuế CQSDĐ cho những trường hợp sau: “Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để đầu tư xây dựng nhà ở để bán, xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê quyền sử dụng đất gắn với nhà hoặc gắn với kết cấu hạ tầng thì được miến thuế CQSDĐ tương ứng với diện tích đã nộp tiền sử dụng đất theo từng dự án...”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp được nhà nước giao đất, có thu tiền sử dụng đất để đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc xây dựng cơ sở hạ tầng để bán, nếu các tổ chức này thực hiện đầu tư đúng các dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì khi bán nhà, chuyển nhượng kết cấu hạ tầng cùng với CQSDĐ thì được miễn thuế CQSDĐ đối với diện tích đất thuộc dự án đã nộp tiền sử dụng đất. Tổ chức kinh tế, doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Tại khoản 2, Điều 6, mục I, Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 8/6/2000 của Chính phủ nêu trên quy định: “Trường hợp chuyển quyền sử dụng đất theo phương thức đấu giá thì giá tính thuế là giá trúng đấu giá nhưng không thấp hơn khung giá đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ quy định theo khung giá các loại đất của Chính phủ quy định”.

- Tại Khoản 3, Điều 11, Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 8/6/2000 của Chính phủ nêu trên quy định: “Trường hợp chuyển quyền sử dụng đất theo phương thức đấu giá thì giá tính thuế là giá trúng đấu giá nhưng không thấp hơn khung giá đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ quy định theo khung giá các loại đất của Chính phủ quy định”.

- Tại Khoản 3, Điều 11, Nghị định số 19/200/NĐ-CP nêu trên quy định: “Trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thi hành công vụ có thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật thì cơ quan đó có trách nhiệm kê khai và nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất”.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp đất do ngân hàng nhận thế chấp, được cấp có thẩm quyền cho phép bán để thu hồi vốn, thì tổ chức này phải kê khai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của luật thuế CQSDĐ trước khi thanh toán các khoản nợ cho người thế chấp. Giá đất tính thuế là giá trúng đấu giá nhưng không thấp hơn khung giá đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ quy định theo khung giá các loại đất của Chính phủ.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế tỉnh Bình Dương phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra và thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật./.

 

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1435 TCT/NV7 ngày 03/04/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về chính sách thu liên quan đến đất đai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.016
DMCA.com Protection Status