Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 139/TCT-CS về việc thanh toán tiền dịch vụ cho công ty mẹ ở nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 139/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 13/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 139/TCT-CS
V/v thanh toán tiền dịch vụ cho công ty mẹ ở nước ngoài

Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 2009

 

Kính gửi: Cục thuế TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 14298/CT-TTHT ngày 18/11/2008 của Cục thuế TP.Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn về việc thanh toán tiền dịch vụ cho công ty mẹ ở nước ngoài của Công ty TNHH Albetta International Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Về thuế TNDN:

Tại điểm 1 mục III phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/200//NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp qui định:

"1. Nguyên tắc xác định các khoản chi phí không tính vào chi phí hợp lý:

1.1. Các khoản chi không có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định hoặc hoá đơn, chứng từ không hợp pháp.

1.2. Các khoản chi không liên quan đến việc tạo ra doanh thu, thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế.

1.3. Các khoản chi do nguồn kinh phí khác đài thọ. "

Căn cứ qui định trên, trường hợp các khoản chi phí mà Công ty TNHH Albetta International Việt Nam trả cho Công ty TNHH Albetta International Hồng Kông để thanh toán hợp đồng gói dịch vụ số AIHK/VN SER 07 nếu liên quan đến việc tạo ra doanh thu, thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế của Công ty và có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quyết định thì được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

- Về thuế đối với nhà thầu:

Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam hướng dẫn cụ thể đối tượng áp dụng và phương pháp xác định nghĩa vụ thuế đối với dịch vụ do nhà thầu nước ngoài cung cấp.

Đề nghị Cục thuế TP Hồ Chí Minh căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên để xác định nghĩa vụ thuế đối với từng dịch vụ thuộc nhóm 11 dịch vụ trong hợp đồng số AIHK/VN SER 07 giữa Công ty TNHH Albetta International Việt Nam và Công ty TNHH Albetta International Hồng Kông. Trường hợp trong hợp đồng có cả phần dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tại Việt Nam và phần dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế tại Việt Nam nhưng không tách riêng được giá trị từng phần dịch vụ thì toàn bộ giá trị hợp đồng thuộc đối tượng chịu thuế theo qui định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC nói trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và xem xét cụ thể trường hợp của đơn vị để xác định nghĩa vụ thuế cụ thể./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 139/TCT-CS về việc thanh toán tiền dịch vụ cho công ty mẹ ở nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.570

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.36