Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1365/BXD-KTQH về việc bổ sung khu công nghiệp Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1365/BXD-KTQH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 08/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 1365/BXD-KTQH
V/v Bổ sung KCN Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trả lời văn bản số 3381/BKH-QLKKT ngày 14/05/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị bổ sung khu công nghiệp Tằng Loỏng tỉnh Lào Cai vào quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp Việt Nam, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006, theo đó trên địa bàn tỉnh Lào Cai chỉ có 1 khu công nghiệp Đông Phố Mới với quy mô diện tích là 100 ha. Đến nay, việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và cho thuê đất tại khu công nghiệp này được triển khai khá tốt. Để đáp ứng nhu cầu xây dựng một khu công nghiệp với đầy đủ cơ sở hạ tầng nhằm phục vụ phát triển ngành công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản và hoá chất trên địa bàn tỉnh Lào Cai tại khu vực Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, việc bổ sung khu công nghiệp Tằng Loỏng tỉnh Lào Cai vào quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 là cần thiết.

- Sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung khu công nghiệp Tằng Loỏng tỉnh Lào Cai vào quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức lập và phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu công nghiệp gắn với đô thị Tằng Loỏng. Việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp cần căn cứ và đảm bảo phù hợp với Thông tư số 19/2008/TT- BXD ngày 20/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên,
 - Lưu VP, Vụ KTQH

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1365/BXD-KTQH về việc bổ sung khu công nghiệp Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.250

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.178.91