Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1214/TCHQ-GSQL về việc thủ tục biếu tặng máy móc, thiết bị thanh lý biếu tặng từ thiện của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1214/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 01/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1214/TCHQ-GSQL
V/v: Thủ tục biếu tặng máy móc, thiết bị thanh lý

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 0030/HQĐN ngày 18/01/2005 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai đề xuất quy trình xử lý máy móc, thiết bị thanh lý biếu tặng từ thiện của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Về thủ tục thanh lý và các hình thức thanh lý (trong đó có hình thức cho, biếu, tặng) máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được hướng dẫn tại Thông tư số 01/2005/TT-BTM ngày 06/1/2005 của Bộ Thương mại. Cơ quan Hải quan căn cứ vào văn bản cho phép thanh lý của cơ quan được Bộ Thương mại ủy quyền để làm thủ tục theo quy định.

- Về thủ tục và hồ sơ xin miễn thuế đối với máy móc, thiết bị thanh lý biếu, tặng, từ thiện đã được quy định tại Điểm 4 Mục II Phần D Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Đồng Nai rõ và căn cứ các quy định trên để làm thủ tục./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTC;
- Vụ KTTT;
- Lưu: VT (GSQL 02 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1214/TCHQ-GSQL về việc thủ tục biếu tặng máy móc, thiết bị thanh lý biếu tặng từ thiện của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.040
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112