Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 10966/BCT-TTTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Võ Văn Quyền
Ngày ban hành: 14/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 10966/BCT-TTTN
V/v hướng dẫn thực hiện TT số 10/2008/TT-BCT

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Công Thương các tỉnh, thành phố

Ngày 25 tháng 07 năm 2008, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 10/2008/TT-BCT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 04 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu. Nhằm thống nhất trong việc cấp Giấy phép kinh doanh rượu của các Sở Công Thương, Bộ Công Thương làm rõ một số nội dung liên quan đến các văn bản pháp luật chuyên ngành khác hiện hành liên quan đến hồ sơ xin cấp phép của thương nhân như sau :

I. Tài liệu liên quan đến an toàn về phòng cháy chữa cháy: thực hiện theo Luật Phòng cháy chữa cháy, Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy, Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2004 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 35, cụ thể như sau :

1. Đối với các cơ sở kinh doanh rượu (bán buôn, bán lẻ, kho hàng) có tổng diện tích từ 300 m2 trở lên hoặc khối tích từ 1000 m3 trở lên phải có :

- Bản sao hợp lệ Hợp đồng Bảo hiểm cháy, nổ đối với tài sản của cơ sở đó (Điều 9 Luật Phòng cháy chữa cháy)

- Bản sao hợp lệ “Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy” do Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy hoặc Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp (Phụ lục 2 Nghị định số 35)

2. Đối với các cơ sở kinh doanh rượu (bán buôn, bán lẻ) nằm trong chợ kiên cố, bán kiên cố thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Uỷ ban nhân dân cấp huyện trở lên ; các chợ kiên cố, bán kiên cố khác, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng kinh doanh tổng hợp có tổng diện tích các gian hàng từ 300 m2 trở lên hoặc khối tích từ 1000 m3 trở lên phải có :

- Bản sao hợp lệ Hợp đồng Bảo hiểm cháy, nổ đối với tài sản của chợ kiên cố, bán kiên cố, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng kinh doanh tổng hợp đó

- Bản sao hợp lệ “Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy” của chợ kiên cố, bán kiên cố, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng kinh doanh tổng hợp đó.

3. Đối với tất cả các cơ sở kinh doanh bán buôn, bán lẻ khác mà thương nhân là doanh nghiệp phải có :

- Hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động phòng cháy và chữa cháy (phần I của Thông tư số 04), cụ thể gồm :

+ Quy định, nội quy, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về PCCC.

+ Quyết định thành lập đội PCCC cơ sở.

+ Phương án PCCC.

+ Bảng kê các trang thiết bị về PCCC.

- Bản sao hợp lệ “Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy” do Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an cấp tỉnh, thành phố chứng nhận ; thời gian lập biên bản: trong vòng 1 năm kể từ lúc nộp hồ sơ xin cấp phép (Điều 19 Nghị định số 35).

4. Đối với các cơ sở kinh doanh bán lẻ rượu của thương nhân là các hộ gia đình (có diện tích kinh doanh dưới 300 m2 hoặc khối tích dưới 1000 m3) phải có:

- Bản cam kết thực hiện các quy định về phòng cháy và chữa cháy (Do chủ hộ gia đình tự lập, dựa vào các nội dung chi tiết thực hiện trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy quy định tại Điều 4 Nghị định số 35).

5. Phương tiện giao thông cơ giới và người điều khiển phương tiện khi vận chuyển các loại rượu nằm trong Danh mục chất, hàng nguy hiểm cháy, nổ quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư số 04 phải đảm bảo các quy định tại Điều 12 Nghị định số 35. Phương tiện giao thông cơ giới phải có “Giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ” do cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy cấp (Phần VIII Thông tư số 04).

II. Tài liệu liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm : thực hiện theo Quyết định số 42/2005/QĐ-BYT ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy chế về công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm”, cụ thể như sau:

+ Thương nhân kinh doanh rượu sản xuất trong nước cần phải có: Bản sao hợp lệ “Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm” do Sở Y tế hoặc Trung tâm y tế chứng nhận cho tất cả các sản phẩm rượu mà thương nhân kinh doanh.

+ Thương nhân kinh doanh rượu nhập khẩu cần phải có: Bản sao hợp lệ “Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm” do Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế chứng nhận cho tất cả các sản phẩm rượu mà thương nhân kinh doanh.

III. Tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường : thực hiện theo Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường, Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. Cụ thể: Tất cả các cơ sở kinh doanh rượu (bán buôn, bán lẻ, kho hàng) phải có :

- “Bản cam kết bảo vệ môi trường” do Uỷ ban nhân dân cấp quận, huyện xác nhận (Điều 24 Luật Bảo vệ môi trườngMục IV Thông tư số 08).

IV. Về các điều kiện bảo quản chất lượng rượu, khu vực kinh doanh rượu riêng biệt, trang thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm :

1. Đối với các cơ sở kinh doanh bán buôn rượu có quy mô lớn (có kho hàng, diện tích trưng bày hoặc bán rượu lớn): phải được trang bị đầy đủ các thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ (ví dụ như: máy điều hoà nhiệt độ, nhiệt kế...), các thiết bị kiểm tra và điều chỉnh độ ẩm (ví dụ như: máy đo và điều chỉnh độ ẩm, ẩm kế...)

2. Đối với các cơ sở kinh doanh bán lẻ rượu có quy mô nhỏ (cửa hàng chuyên doanh hoặc tổng hợp): phải có khu vực kinh doanh rượu riêng biệt (không bày bán sản phẩm rượu xen lẫn với các loại hàng hoá khác), tối thiểu phải trang bị quạt điện, quạt thông gió để đảm bảo khu vực kinh doanh rượu luôn thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm.

Trong quá trình thực hiện các quy định trên, đề nghị Quý Sở chủ động liên hệ với các cơ quan nhà nước chuyên ngành ở địa phương (Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy) để phối hợp, hướng dẫn cho thương nhân trong việc cấp giấy phép kinh doanh rượu phù hợp với các quy định tại Thông tư số 10 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Nếu vẫn còn vướng mắc, đề nghị Quý Sở phản ánh về Bộ Công Thương để Bộ tiếp tục nghiên cứu và xử lý.

Bộ Công Thương thông báo để Quý Sở biết và thực hiện ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TTTN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Võ Văn Quyền

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10966/BCT-TTTN ngày 14/11/2008 hướng dẫn Thông tư 10/2008/TT-BCT về sản xuất, kinh doanh rượu do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.797

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!