Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1038/TTg-ĐMDN sắp xếp doanh nghiệp nhà nước thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1038/TTg-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 21/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1038/TTg-ĐMDN
V/v sắp xếp doanh nghiệp nhà nước thuộc Viện Khoa học và Công nghệ VN

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Xét đề nghị của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (công văn số 788/KHCNVN-ƯDTKCN ngày 10 tháng 6 năm 2010) về việc điều chỉnh Phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Viện, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý:

a) Giao cho tập thể người lao động các doanh nghiệp:

- Công ty Đầu tư phát triển công trình du lịch,

- Công ty Phát triển công nghệ sinh học,

- Công ty Phát triển công nghệ.

b) Thực hiện phá sản các công ty:

- Công ty Điện tử ELECO,

- Công ty Ứng dụng khoa học và Chuyển giao công nghệ mới.

2. Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam nghiêm khắc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan trong việc quản lý doanh nghiệp để thua lỗ, phá sản và xử lý theo quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Ban Chỉ đạo ĐM và  PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (3),

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1038/TTg-ĐMDN sắp xếp doanh nghiệp nhà nước thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


963
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37