Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1005/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc áp dụng mức lương đối với lao động trong doanh nghiệp FDI

Số hiệu: 1005/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 28/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1005/LĐTBXH-TL
V/v: Áp dụng mức lương đối với  lao động trong doanh nghiệp FDI

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty liên doanh vận tải hỗn hợp Việt Nhật số  2
Phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội

 

Trả lời công văn số 293/CTLD ngày 06/03/2006 của Công ty về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Theo quy định tại Nghị định số 03/2006/NĐ-CP ngày 06/01/2006 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với lao động Việt Nam làm việc cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, thì đơn vị hoạt động trên địa bàn các quận nội thành thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh áp dụng mức lương tối thiểu là 870.000đồng/tháng; các đơn vị hoạt động trên địa bàn các huyện ngoại thành của thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là 790.000đồng/tháng. Vì vậy, đối với người lao động mà trong hợp đồng lao động xác định nơi làm việc là đơn vị trực thuộc Công ty đóng trên địa bàn các huyện ngoại thành Hà Nội thì mức lương tối thiểu cao hơn (870.000 đồng/tháng) để đảm bảo thống nhất trong toàn công ty, do công ty xem xét, quyết định.

2/ Người lao động làm công việc xếp dỡ hàng hóa thủ công (nâng, vác, đặt bằng tay) như của Công ty được coi là lao động giản đơn, chưa qua đào tạo. Tuy nhiên, công việc xếp, dỡ hàng hóa như của Công ty là công việc có điều kiện lao động nặng nhọc. Theo nguyên tắc: người lao động làm công việc nặng nhọc thì tiền lương phải cao hơn so với người lao động làm việc công việc giản đơn trong điều kiện lao động bình thường. Vì vậy, đề nghị Công ty xây dựng thang lương, bảng lương cho từng chức danh bảo đảm đúng nguyên tắc quy định tại Thông tư số 14/2003/TT-LĐTBXH do Bộ ta ban hành ngày 30/5/2003 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối với lao động làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty được biết. Đề nghị Công ty thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Vụ TL

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG 
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1005/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc áp dụng mức lương đối với lao động trong doanh nghiệp FDI

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.396
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.250