Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 08/TCT-PCCS về miễn thuế nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 08/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 02/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/TCT-PCCS
V/v miễn thuế nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2007

 

Kính gửi: Công ty TNHH Showpla Việt Nam

Trả lời công văn số 48/CT ngày 23/10/2006 của Công ty TNHH Showpla Việt Nam đề nghị hướng dẫn vướng mắc về miễn thuế nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2, mục I, Phần A Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam quy định: "Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh nhưng không hiện diện tại Việt Nam, có thu nhập phát sinh tại Việt Nam, kể cả các khoản thu nhập từ chuyển giao công nghệ, thu nhập về tiền bản quyền, thu nhập từ hoạt động kinh doanh dịch vụ khác của cá nhân người nước ngoài không hiện diện thương mại tại Việt Nam" thuộc đối tượng nộp thuế tại Việt Nam.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Showpla Việt Nam ký hợp đồng với Nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam để được cung cấp dịch vụ về quản lý tổng hợp thì Nhà thầu nước ngoài thuộc đối tượng nộp thuế tại Việt Nam, Công ty TNHH Showpla Việt Nam phải thực hiện kê khai, nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài. Số thuế GTGT nhà thầu nước ngoài phải nộp, Công ty TNHH Showpla Việt Nam được kê khai khấu trừ. Số thuế TNDN nhà thầu nước ngoài phải nộp, Công ty TNHH Showpla Việt Nam tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Đề nghị của Công ty TNHH Showpla Việt Nam về việc miễn thuế cho nhà thầu nước ngoài và trừ khoản thuế này ra khỏi chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của Công ty là không có căn cứ để giải quyết.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Showpla Việt Nam biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 08/TCT-PCCS về miễn thuế nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.022
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127