Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Official Dispatch No. 7333 TC/TCT of July 2, 2004, corporate income tax and personal income tax applicable to grant ODA projects

Số hiệu: 7333TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 02/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7333 TC/TCT
V/v Thuế TNDN và TNCN đối với dự án ODA không hoàn lại

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
 - Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
 - Cục thuế các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1048/VPCP-KTTH ngày 5/3/2004 của Văn phòng Chính phủ “miễn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho các nhà thầu, cá nhân nước ngoài tham gia thực hiện dự án ODA không hoàn lại tại Việt Nam, việc miễn thuế sẽ được thoả thuận cụ thể tại các cam kết với từng nhà tài trợ”, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Các nhà thầu nước ngoài tham gia thực hiện dự án viện trợ không hoàn lại được miễn thuế TNDN đối với thu nhập từ việc cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho dự án viện trợ không hoàn lại trên cơ sở hợp đồng ký với chủ dự án.

2. Các cá nhân người nước ngoài được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập do làm việc cho nhà thầu nước ngoài tham gia thực hiện dự án ODA viện trợ không hoàn lại.

3. Việc miễn thuế TNDN và thuế TNCN nêu tại điểm 1, điểm 2 nêu trên phải được quy định tại Hiệp định về việc viện trợ không hoàn lại. Căn cứ điều kiện, tính chất, đặc điểm của từng dự án ODA viện trợ không hoàn lại và yêu cầu của nhà tài trợ, cơ quan ký hiệp định lấy ý kiến của Bộ Tài chính và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế TNDN và miễn thuế TNCN cho nhà thầu và cá nhân nước ngoài trước khi ký Hiệp định.

4. Nhà thầu, cá nhân nước ngoài tham gia thực hiện dự án viện trợ không hoàn lại thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đã ký với các nước nếu tại Hiệp định về việc viện trợ không hoàn lại không có quy định về việc miễn thuế.

Bộ Tài chính hướng dẫn để các cơ quan được biết và thực hiện./.

 

 

KT, BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

THE MINISTRY OF FINANCE
----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
_______

No.: 7333 TC/TCT
Re: Corporate income tax and personal income tax applicable to grant ODA projects

Hanoi, July 2, 2004

 

To:

- Ministries, Ministerial Equivalent Bodies and Government bodies
- People’s Committees of provinces and centrally-managed cities
- Taxation Departments of provinces and centrally-managed cities
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official Dispatch No. 7333 TC/TCT of July 2, 2004, corporate income tax and personal income tax applicable to grant ODA projects

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


966
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251