Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 959/TTg-KTN về đầu tư xây dựng đường Vành đai IV thành phố Hà Nội, đoạn từ quốc lộ 6 đến quốc lộ 1B theo hình thức Hợp đồng BT do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 959/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 09/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 959/TTg-KTN
V/v đầu tư xây dựng đường Vành đai IV thành phố Hà Nội, đoạn từ quốc lộ 6 đến quốc lộ 1B theo hình thức Hợp đồng BT.

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (công văn số 1970/UBND-GT ngày 24 tháng 3 năm 2010), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2392/BKH-KCHT&ĐT ngày 12 tháng 4 năm 2010), Bộ Tài chính (công văn số 4843/BTC-ĐT ngày 19 tháng 4 năm 2010), Bộ Giao thông vận tải (công văn số 2801/BGTVT-KHĐT ngày 05 tháng 5 năm 2010), Bộ Xây dựng (công văn số 617/BXD-HĐXD ngày 14 tháng 4 năm 2010) về việc đầu tư xây dựng đường Vành đai IV thành phố Hà Nội, đoạn từ quốc lộ 6 đến quốc lộ 1B theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (Hợp đồng BT), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc với đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai đầu tư xây dựng đường Vành đai IV thành phố Hà Nội, đoạn từ quốc lộ 6 đến quốc lộ 1B theo hình thức Hợp đồng BT và áp dụng hình thức chỉ định Nhà đầu tư BT. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố thống nhất với Bộ Giao thông vận tải về hướng tuyến, quy mô để phù hợp với quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô trong tương lai.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, GTVT, TC, XD;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 959/TTg-KTN về đầu tư xây dựng đường Vành đai IV thành phố Hà Nội, đoạn từ quốc lộ 6 đến quốc lộ 1B theo hình thức Hợp đồng BT do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.684
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41