Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 925/TTg-KGVX về việc dự án đầu tư Khu Y tế kỹ thuật cao tại thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 925/TTg-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 21/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 925/TTg-KGVX
V/v dự án đầu tư Khu Y tế kỹ thuật cao tại thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ xây dựng;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (văn bản số 3588/UBND-ĐT ngày 07 tháng 6 năm 2008) và ý kiến các Bộ: Y tế (văn bản số 4130/BYT-KH-TC ngày 11 tháng 6 năm 2008), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 4296 BKH/LĐVX ngày 16 tháng 6 năm 2008), Tài chính (văn bản số 6843/BTC-QLCS ngày 13 tháng 6 năm 2008), Xây dựng (văn bản số 1161/BXD-HĐXD ngày 17 tháng 6 năm 2008), Giáo dục và Đào tạo (văn bản số 5295/BGDĐT-CSVCTBĐCTE ngày 17 tháng 6 năm 2008), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 2146/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 13 tháng 6 năm 2008) về Dự án đầu tư Khu Y tế kỹ thuật cao tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Hoa Lâm và SHANGRI-LA HEALTHCARE INVESTMENT  PTE. LTD (Singapore) hợp tác thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật để đầu tư, xây dựng và khai thác Khu Y tế kỹ thuật cao tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án được hoạt động trong thời gian 69 năm, được hưởng các chính sách về khuyến khích xã hội hóa và ưu đãi đầu tư theo quy định hiện hành của pháp luật.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm:

- Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành tại các văn bản nêu trên để chỉ đạo chủ đầu tư xây dựng Dự án, trình duyệt theo quy định; thẩm tra và cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận kinh doanh cho Dự án theo quy định.

- Đối với các lĩnh vực hoạt động kinh doanh, dịch vụ có điều kiện, chỉ đạo chủ đầu tư xây dựng các dự án, đề án thành phần, trình xin ý kiến của các Bộ, ngành liên quan theo quy định, trước khi phê duyệt và triển khai thực hiện.

- Kiểm tra, giám sát, hỗ trợ chủ đầu tư tổ chức thực hiện Dự án đúng mục tiêu, bảo đảm tiến độ và đúng các quy định của pháp luật;

- Trong quá trình thực hiện Dự án, nếu phát sinh các nội dung cụ thể vượt thẩm quyền, Ủy ban nhân dân thành phố tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN; Các Vụ: KTTH, KTN, ĐP, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (5), DHC 30

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 925/TTg-KGVX về việc dự án đầu tư Khu Y tế kỹ thuật cao tại thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.960
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118