Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 913/VPCP-QHQT ngày 27/02/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp nhận HTKT vùng (Reta) "Hợp tác NGO về giảm nghèo" do ADB tài trợ

Số hiệu: 913/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đình Thuần
Ngày ban hành: 27/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 913/VPCP-QHQT
V/v Tiếp nhận HTKT vùng (RETA) “Hợp tác NGO về giảm nghèo” do ADB tài trợ

Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2004

 

Kính gửi:

 

 - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
 - Bộ Tài chính,
 - Bộ Nội vụ.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (văn bản số 1383/NHNN-HTQT ngày 01 tháng 12 năm 2003) về việc tiếp nhận Hỗ trợ kỹ thuật vùng (RETA) “Hợp tác NGO về giảm nghèo” do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý Việt Nam tham gia vào RETA “Hợp tác NGO về giảm nghèo” do ADB tài trợ.

- Giao Bộ Nội vụ là cơ quan đầu mối của Chính phủ Việt Nam tham gia thực hiện RETA “Hợp tác về giảm nghèo”. Trong quá trình tiếp nhận và thực hiện RETA, Bộ Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để xây dựng cơ chế thực hiện, giám sát và đánh giá các hoạt động trong RETA.

- Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo cho ADB về việc Việt Nam tham gia thực hiện RETA “Hợp tác NGO về giảm nghèo” và cơ quan đầu mối phía Việt Nam tham gia RETA là Bộ Nội vụ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Vũ Đình Thuần

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 913/VPCP-QHQT ngày 27/02/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp nhận HTKT vùng (Reta) "Hợp tác NGO về giảm nghèo" do ADB tài trợ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.822
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37