Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 900/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT đối với thuê tư vấn nước ngoài

Số hiệu: 900/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 13/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 900/TCT-DNNN
V/v: Thuế GTGT đối với thuê tư vấn nước ngoài

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2006

 

Kính gửi:

 - Công ty tư vấn xây dựng điện 4
 - Cục thuế tỉnh Khánh Hòa

 

Trả lời các công văn số 886/CV-TVĐ4-P2 ngày 18/10/2005 của Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 4 và công văn số 2365/CT-TTr1 ngày 8/11/2005 của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với thuê tư vấn nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Công ty và giải trình của Cục thuế thì: Công trình thủy điện Buôn Tua Srah do Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 4 thực hiện có một phần khối lượng công việc phải thuê tư vấn nước ngoài. Quy định phân giao nhiệm vụ của Tổng công ty Điện lực Việt Nam cho Công ty thực hiện các quyết định phê duyệt về giá thuê tư vấn thông qua hợp đồng ký kết giữa Công ty với tư vấn nước ngoài. Theo quyết định phê duyệt của Tổng công ty Điện lực Việt Nam về giá thì Tổng công ty chỉ thanh toán cho Công ty thuế GTGT khối lượng thuê tư vấn nước ngoài với mức thuế GTGT theo Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998, không tính theo Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính. Khi thanh toán tiền cho tư vấn nước ngoài, đơn vị phải tính, kê khai nộp thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp theo Thông tư số 169/1998/TT-BTC .

Căn cứ quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC và Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên của Bộ Tài chính thì:

Trường hợp Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 4 ký hợp đồng thuê tư vấn nước ngoài, khi thanh toán Công ty kê khai, nộp thuế GTGT tính trên giá trị khối lượng công việc do tư vấn nước ngoài thực hiện. Số thuế đã nộp thay tư vấn nước ngoài là thuế GTGT đầu vào của Công ty và được kê khai, khấu trừ theo quy định.

Khi có khối lượng công trình hoàn thành bàn giao cho Tổng công ty Điện lực Việt Nam (Ban quản lý dự án thủy điện 5), Công ty phải kê khai thuế GTGT đầu ra trên giá trị khối lượng xây dựng công trình bàn giao.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 4 và Cục thuế tỉnh Khánh Hòa biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 900/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT đối với thuê tư vấn nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.369
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234