Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 8879/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 07/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 8879/VPCP-KTN
V/v điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan Trung tâm - Chính trị tỉnh.

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (công văn số 7463/UBND-XD ngày 02 tháng 11 năm 2010), ý kiến của các Bộ: Tài chính (công văn số 15915/BTC-ĐT ngày 23 tháng 11 năm 2010), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8557/BKH-KCHT&ĐT ngày 29 tháng 11 năm 2010), Xây dựng (công văn số 2326/BXD-KTXD ngày 19 tháng 11 năm 2010) về điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quyết định việc điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo thẩm quyền và đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ,
 PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý;
 Vụ KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3), Ph.14

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8879/VPCP-KTN ngày 07/12/2010 điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan Trung tâm - Chính trị tỉnh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.120

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.65.220