Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 862/TTg-QHQT về việc điều chỉnh Thỏa ước vay Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) cho Dự án Phát triển Cao su Tây Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 862/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 05/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 862/TTg-QHQT
V/v điều chỉnh Thỏa ước vay AFD cho Dự án Phát triển Cao su Tây Nguyên

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Tập đoàn Cao su Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 5831/BTC-TCĐN, ngày 20 tháng 5 năm 2008) về việc điều chỉnh Thỏa ước vay Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) đối với dự án Phát triển cao su Tây Nguyên, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc điều chỉnh Thỏa ước mở tín dụng vay AFD đối với dự án "Phát triển cao su quốc doanh khu vực Tây Nguyên" với các nội dung sau:

- Phân bổ lại 5 triệu Euro từ Hợp phần Nông nghiệp để chuyển 4 triệu Euro cho Hợp phần Công nghiệp và 1 triệu Euro cho Hợp phần Dự phòng.

- Điều chỉnh mức trần khoản tạm ứng của đợt rút vốn cuối cùng lên 5,8 triệu Euro.

- Hủy Điều 18 của Thỏa ước mở tín dụng về điều khoản xuất xứ.

2. Giao Bộ Tài chính ký với AFD văn bản điều chỉnh Thỏa ước mở tín dụng cho Dự án để thực hiện các điều chỉnh nêu trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Các Vụ: TH, KTTH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).15

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 862/TTg-QHQT về việc điều chỉnh Thỏa ước vay Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) cho Dự án Phát triển Cao su Tây Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.845
DMCA.com Protection Status

IP: 54.205.211.87