Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8501/VPCP-KTTH đầu tư xây dựng cơ sở dạy nghề tại Khu Kinh tế Vũng Áng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8501/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 27/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 8501/VPCP-KTTH
V/v đầu tư xây dựng cơ sở dạy nghề tại Khu Kinh tế Vũng Áng

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tại văn bản số 3194/UBND-VX ngày 16 tháng 10 năm 2009; ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8298/BKH-KHGDTN&MT ngày 29 tháng 10 năm 2009), Lao động - Thương binh và Xã hội (văn bản số 4188/LĐTBXH-TCDN ngày 04 tháng 11 năm 2009), Tài chính (văn bản số 15701/BTC-ĐT ngày 05 tháng 11 năm 2009) về việc đầu tư xây dựng cơ sở dạy nghề tại Khu kinh tế Vũng Áng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét hỗ trợ một phần vốn cho tỉnh Hà Tĩnh để thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở dạy nghề tại Khu kinh tế Vũng Áng từ nguồn vốn của Dự án tăng cường năng lực dạy nghề thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Giáo dục và Đào tạo đến năm 2010.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, địa phương biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Thiện Nhân;
- Tổng Liên đoàn LĐVN;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, các Vụ: TH, TKBT, KGVX, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8501/VPCP-KTTH đầu tư xây dựng cơ sở dạy nghề tại Khu Kinh tế Vũng Áng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


955

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.88.35