Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8222/VPCP-KTN về việc đầu tư xây dựng quốc lộ 1A đoạn tránh Khu di tích đôi bờ Hiền Lương, tỉnh Quảng Trị do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8222/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 18/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 8222/VPCP-KTN
V/v đầu tư xây dựng quốc lộ 1A đoạn tránh Khu di tích đôi bờ Hiền Lương, tỉnh Quảng Trị

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị (công văn số 2525/UBND-CN ngày 04 tháng 9 năm 2009); ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7122/BKH-KCHT&ĐT ngày 17 tháng 9 năm 2009), Giao thông vận tải (công văn số 6574/BGTVT-KHĐT ngày 22 tháng 9 năm 2009), Tài chính (công văn số 14189/BTC-ĐT ngày 07 tháng 10 năm 2009) và Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 3246/BVHTTDL-DSVH ngày 29 tháng 9 năm 2009) về việc đầu tư xây dựng quốc lộ 1A đoạn tránh Khu di tích đôi bờ Hiền Lương, tỉnh Quảng Trị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc đầu tư xây dựng quốc lộ 1A đoạn tránh Khu di tích đôi bờ Hiền Lương, tỉnh Quảng Trị; giao Bộ Giao thông vận tải sớm triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 7691/VPCP-ĐP ngày 02 tháng 11 năm 2009. Trước mắt, Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam tăng cường tổ chức, đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ nhân dân đi lại tại Khu di tích nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (4),

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8222/VPCP-KTN về việc đầu tư xây dựng quốc lộ 1A đoạn tránh Khu di tích đôi bờ Hiền Lương, tỉnh Quảng Trị do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


970
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77