Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 791/TTg-QHQT về việc bổ sung kinh phí cho dự án hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực y tế/ sức khỏe sinh sản tại Cao Bằng, Sơn La do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 791/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 22/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 791/TTg-QHQT
V/v bổ sung kinh phí cho dự án hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực y tế/ sức khỏe sinh sản tại Cao Bằng, Sơn La

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3921/BKH-KHĐN ngày 6 tháng 6 năm 2007) về việc bổ sung kinh phí cho Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Góp phần cải thiện dịch vụ y tế/sức khỏe sinh sản tại hai tỉnh Cao Bằng, Sơn La" do Chính phủ CHLB Đức tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung 200.000 Euro cho Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Góp phần cải thiện dịch vụ y tế/sức khỏe sinh sản tại hai tỉnh Cao Bằng, Sơn La do Chính phủ CHLB Đức tài trợ không hoàn lại.

2. Giao Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em chịu trách nhiệm toàn diện về  việc sử dụng kinh phí bổ sung đúng mục đích, có hiệu quả và hoàn tất các thủ tục phê duyệt hạng mục bổ sung theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTCP;
- VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Xuân Phúc, Trần Quốc Toản;
các Vụ: TH, VX, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT(3). 18

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 791/TTg-QHQT về việc bổ sung kinh phí cho dự án hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực y tế/ sức khỏe sinh sản tại Cao Bằng, Sơn La do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.802
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168