Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 791/CP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 08/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 791/CP-KTTH
V/v triển khai kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2004

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2004

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Tổng công ty 91
- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 3968 TC/ĐT ngày 16 tháng 4 năm 2004), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 45BKH/TH ngày 12 tháng 5 năm 2004) về việc triển khai kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch năm 204, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

I. Đối với các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khai phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch năm 2004 chưa thực hiện đúng quy định quản lý đầu tư và xây dựng và Chỉ thị sô 29/2003/CT-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu rà soát, điều chỉnh, sắp xếp lại các dự án theo nguyên tắc sau:

1. Bố trí đủ vốn đối ứng cho các dự án có vốn đầu tư nước ngoài (ODA).

2. Các dự án đến nay chưa có quyết định đầu tư, không bố trí kế hoạch vốn năm 2004, điều chuyển vốn cho các dự án cấp bách khác đã có quyết định đầu tư và đủ điều kiện thực hiện.

3. Các dự án có quyết định đầu tư sau ngày 31 tháng 10 năm 2003 hoặc chưa có thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán được duyệt theo quy định thì chỉ bố trí đủ vốn để làm công tác chuẩn bị thực hiện các dự án đầu tư, riêng các dự án đê điều của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được chấp nhận có quyết định đầu tư sau tháng 10 năm 2004.

4. Đối với các dự án nhóm C thuộc nhóm ngành nào, đã bố trí vốn vượt quá 2 năm, các dự án nhóm B đã vượt quá 4 năm nhưng chưa hoàn thành, cần rà soát, sắp xếp, điều chỉnh lại; đồng thời không bố trí vốn để khởi công những công trình, dự án thuộc nhóm ngành đó.

Trên cơ sở điều chỉnh giảm vốn của các công trình, dự án nêu trên, kết hợp việc soát xét đình, hoãn hoặc giãn tiến độ các công trình, dự án khác xét thấy chưa thật cấp bách, không có hiệu quả, để tập trung vốn cho các công trình, dự án quan trọng, cấp bách, nhằm tăng thêm số lượng các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2004.

5. Đối với một số dự án đặc thù cần phải triển khai ngay từ đầu năm, cho phép thực hiện theo mức vốn kế hoạch đã bố trí, bao gồm các dự án ODA, các dự án đê điều, các dự án bảo đảm an toàn chống lũ và bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống cháy rừng... Đồng thời phải tiếp tục hoàn chỉnh thủ tục đầu tư và xây dựng theo quy định đối với các dự án còn thiếu.

6. Sau khi sắp xếp, bố trí lại, nếu còn các công trình, dự án chưa đúng các quy định, Bộ, ngành, địa phương phải có báo có Thủ tướng Chính phủ cho phép; căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ mới được cấp vốn đầu tư.

II. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp tình hình bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch năm 2004 của các Bộ, cơ quan, địa phương chưa chấp hành thủ tục đầu tư và xây dựng, chưa thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc khắc phục bố trí vốn dàn trải, bố trí vốn để thanh toán nợ xây dựng cơ bản của các năm trước..., đồng thời đề xuất biện pháp khắc phục để Chính phủ báo cáo Quốc hội./.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phan Văn Khải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 791/CP-KTTH ngày 08/06/2004 ngày 08/06/2004 của Chính phủ về việc triển khai kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2004

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.696

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!